Здрави основи - сигурно бъдеще

C++ за начинаещи С++ за напреднали алгоритми състезания по С++ ДЕТСКИ ROBO STEM КЛУБ

Днешните деца (повече от всякога)
трябва да разбират и управлява машините

Записване за 2024/2025 учебна година

Първи стъпки
от блокчета в Scratch и mBlock към програмиране на С++


След обучението в
детския Robo STE(A)M клуб, децата правят първите си стъпки в писания код.
Те се учат да управляват компютъра като пишат програми,
в които всичко е създадено от тях самите на С++.

Школа по
програмиране


Групи до 6 деца, съобразени с възрастта, знанията и мотивацията.

Програмиране свободен стил на C/С++
за ученици от 4-ти до 7-и, от 8-и до 10-и клас и
от профили в 11-и и 12-и клас начинаещи и напреднали.

Занимания в София, Варна и онлайн.

Проф. Краси Манев
състезателна информатика


Работа с ученици със сериозен, дългосрочен интерес към състезателната информатика.

Подготовка за състезанията от националния календар на МОН.

Основи на програмирането

C++ алгоритми структури от данни

Децата с лекота използват технологиите. Те са магия за забавление, комуникация или средство за писане на домашни и презентации.

Но как работи технологичната магия?

Как се създават нови магии?

Ще ги научим ние!

С++ нива на езикова подготовка
А1, А2: начинаещи ученици

B1, B2: напреднали гимназисти

C1++:  кандидат-професионалисти

Програмиране за напреднали

C++ обекти и шаблони архитектури

Оптимизации.
Разработване на приложни програми.
Обработка на данни. Реализация на бизнес логика.
Архитектури на системи за съхранение и обработка на информация.

Професионално програмиране!