Математика за отличници

за ученици 7 клас гр. Варна

01.X.2021 - 15.VI.2022

Математика
за 7 клас за 6++

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Понякога на децата им трябва малко, но навреме,

за да направят уверено следващата стъпка в живота си

Матурите след 7 клас не са трудни. Учителите съвестно и системно подготвят децата, за да ги преминат успешно. Статистиката показва, че почти няма провален ученик, а отличниците с лекота ги преминават с резултати над 5.50 или 77 точки. Но тези 77 точки не винаги стигат за прием в желаното училище. 

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати на матурата в 7 клас

Подготовката за националното външно оценяване (НВО) или т.нар. матури не е самоцел. Децата, които постигат забележително високи резултати, не просто владеят материала по математика до 7 клас. Те могат да решават с лекота сложни задачи под стрес.

Целта на курсовете по математика в Академия “Никола Тесла” е изграждане на знания и умения, които ще са полезни цял живот. Матурите след 7-ми клас са повод децата да демонстрират възможностите си. Не случайно най-добрите училища се конкурират да привлекат точно тези деца.

 

Обучението се води от преподаватели с опит и прекрасно отношение към децата. Елена Димитрова е преподавател по математика с огромен опит и много отлични резултати.

Нейните ученици ежегодно демонстрират убедително знанията си и се представят блестящо на националното външно оценяване след седми клас (НВО).

VII клас

МАТЕМАТИКА
по 3 астрономически часа на седмица
2 часа в събота - в група
+
1 час на седмица - индивидуално

Пробни матури
през XII.2021 и III, IV и V.2022

Обучението се провежда един път в НЕДЕЛЯ в група до 6 деца
за 2 астрономически часа математика
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 деца)
един астрономически час подготовка по математика.

Пробни матури се провеждат през декември, март, април и май.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 40 лв / астрономически час индивидуално
20 лв / астрономически час в група

Цена математика първи срок: 240лв / месец за 8 часа в група

Цена математика втори срок: 320 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

 

Пробните матури са силно препоръчителни, но не са задължителни. 
Те са подарък от Академията към нашите възпитаанници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!

 


Втори срок - торник до петък
занимания по индивидуален график

НЕДЕЛЯ
10:30 - 12:30 Математика


VII клас Математика - 1 астрономически час


събота 03.10: тест: 10:30 ч. – 11:30 ч., индивидуална консултация: 11:30 ч. – 12:30 ч.не е необходим, направена е индивидуална консултация с преподавател


неделя от 10:30 ч. до 12:30 ч.


понеделниквторниксрядачетвъртъкпетък

Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с родителите на всяко дете.


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни