Програмиране

С++ / СМГ / ТУЕС

5, 6 и 7 клас - СМГ

8 и 9 клас - СМГ, ТУЕС, профил

Математиката и програмирането естествено

вървят ръка за ръка

Курсът е особено важен за новоприетите деца в 5 клас на СМГ и новоприетите младежи и девойки в 8 клас на СМГ, ТУЕС или в паралелки с профил „Информатика“, „Програмиране“, „Системно програмиране“, „Информационни технологии“, които нямат никаква подготовка по C++.

Обучението е изпреварващо. То се провежда в залите на Академия „Никола Тесла“ на бул. „Цариградско шосе“ №17 (близо до Орлов мост, срещу Борисовата градина) или на бул. „Дондуков“ 63 (близо до СМГ и Първа английска гимназия).

Времето, предвидено за часовете по програмиране, е малко. Ние даваме възможност на нашите ученици да зададат въпросите си, да открият причинно-следствените връзки, да схванат логиката зад създаването на програмите. Целта е те да разбират машините и да владеят езика за програмиране, за да могат не просто да си напишат домашните, да могат да накарат машината да направи всичко, което поискат.

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ
* * * * *
1-12 юли  
СМГ 5 клас (НОВОПРИЕТИ)
8:30 – 11:00
понеделник, сряда и петък

* * * * *

2-13 септември (през ден)
(2, 4, 5, 9, 11 и 13.09)
*
СМГ
5 клас (новоприети): 11:15 – 13:45
6 клас: 8:30 – 11:00
7 клас: 14:30 – 17:00
*
СМГ, ТУЕС 
или профилирана паралелка
8 клас (новоприети): 10:30 – 13:00
9 клас: 14:00 – 16:30
* * * * *
УЧЕБНА ГОДИНА 2024/2025
два часа и половина на седмица
*
ГРУПИ
присъствени: делничен ден
онлайн: неделя сутрин
*
индивидуални занимания (1-3 ученика) – по личен график
*
НАЧАЛО: 16 септември 2024
*

Групите са до осем участника. Ученици от други математически  и професионални гимназии може да се включат в групата след индивидуална консултация с преподавател, за определяне на най-подходяща група.

Д-р Марияна Райкова е преподавател с многогодишен опит в преподаването на С++, автор на задачи по програмиарне за ученици и студенти.

Инж. Виктория Радева е преподавател с огромен опит в програмирането – от програмиране на системно ниво с АСЕМБЛЕР и C, до бизнес анализ и проектиране на информационни системи.

Курсът се води пета година. Тоѝ е специално разработен за ученици от СМГ, ТУЕС и профилираните паралелки и е фокусиран върху специфичните задачи и трудности, които срещат в часовете, при решаването на задачите за домашно и при подготовка за контролни и състезания.

Д-р Марияна Райкова и инж. Виктория Радева имат прекрасен подход към младежите и успяват да ги провокира и заинтригува.  

Ученици и студенти на д-р Райкова всяка година печелят награди на състезания по програмиране.

Такси

*

работа в група: 30 лв/час

индивидуално занимание: 60 лв/час

*

Летен интензивен курс

15 часа обучение – 450 лв за курс

*

Учебна година

10 часа обучение на месец – 300 лв./месец

*

Таксата се внася до 10 число на
текущия месец. 

Всички посочени часове са астрономически.

Обучението е подходящо за ученици от СМГ, НПМГ, ТУЕС, СПГЕ „Джон Атанасов“ и всички профилирани паралелки, независимо от гимназията с профил „Информатика“, „Програмиране“ (системно, приложно, мрежово), „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Компютърна техника и технологии“.

 


    5 клас6 клас7 клас8 клас9 клас


    Лятна школа СМГ: 01 – 12 юлиЛятна школа СМГ/ТУЕС/профилирани паралелки: 02 – 13 септемвриКурс през учебната година – присъствен (делничен ден)Курс през учебната година – онлайн (неделя)Индивидуални занимания


    работим заеднобеше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевидях билбордвсички знаят за академията!

    Съгласявам се с политиката за защита на личните данни