Български език и математика за отличници

за ученици 12 клас гр. София

01.X.2023 - 15.V.2024

Български език и литература
за 12 клас
за 6++

Резултатите от ДЗИ по

български език и литература след 12 клас

са балообразуващи за все повече университети

Високите резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература са показател за грамотност, висока обща култура, познаване на знаковите автори и произведения на българската литература, ученолюбие, старание, дисциплина и самоуважение.

Допълнително, все повече университети използват оценката от ДЗИ по български език и литература като балообразуваща и при равни други условия, точно тази оценка се превръща в определяща за приема в желаната специалност.

Изпитът не е труден, но изисква специална подготовка, съобразена с актуалния формат и изисквания на МОН.

Литература и
език

Литературата ни учи да чувстваме и мечтаем, да съпреживяваме и преосмисляме чуждите радости и болки, да преоткриваме света и световните култури. Учи ни да бъдем добри, да виждаме красивото, да негодуваме от несправедливостите и да ценим човечността, любовта, храбростта, всеотдайността, дава ни пример и сили да следваме идеали и да сбъдваме мечтите си.

XII клас

Български език и литература
по 3 астрономически часа на седмица
2 ч. в група и 1 ч. - индивидуално

Пробни матури
през XII.2023 и III и IV.2024

Обучението се провежда

един път в седмицата в група до 6 участници
за 2 астрономически часа
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 участници)
един астрономически час подготовка по  български език и литература.

Пробни матури – декември, март и април.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 40 лв / астрономически час индивидуално
25 лв / астрономически час в група

Цена БЕЛ: 360 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Пробните матури са силно препоръчителни,  но не са задължителни. 
Те са подарък от екипа на
Академията към нашите възпитаници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


Понеделник до петък
занимания по индивидуален график

XII клас
Български език и литература - 1 астрономически час

Неделя - XII клас
8:00 - 10:00 Български език и литература
10:30 - 12:30 Български език и литература

Събота - XII клас

Пробни ДЗИ (матури) декември, март, април
  събота 09.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч.петък 22.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч.направена е индивидуална консултация


  неделя от 08:00 часа до 10:00 часа – занимание в групанеделя от 10:00 часа до 12:00 часа – занимание в група


  понеделниквторниксрядачетвъртъкпетък

  Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с младежите, девойките и техните родители.


  беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

  Съгласявам се с политиката за защита на личните данни