Български език и математика за отличници

за ученици от 5 и 6 клас

15.IX.2021 - 15.VI.2022

БЕЛ и Математика
за 5 и 6 клас
за 6++

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Литература и
език

Литературата ни учи да чувстваме и мечтаем, да съпреживяваме и преосмисляме чуждите радости и болки, да преоткриваме света и световните култури. Учи ни да бъдем добри, да виждаме красивото, да негодуваме от несправедливостите и да ценим човечността, любовта, храбростта, всеотдайността, дава ни пример и сили да следваме идеали и да сбъдваме мечтите си.

Понякога на децата им трябва малко, но навреме,

за да направят уверено следващата стъпка в живота си

Матурите след 7 клас не са трудни. Учителите съвестно и системно подготвят децата, за да ги преминат успешно. Статистиката показва, че почти няма провален ученик, а отличниците с лекота ги преминават с резултати над 5.50 или 77 точки. Но тези 77 точки не винаги стигат за прием в желаното училище. 

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати на матурата в 7 клас

Подготовката за националното външно оценяване (НВО) или т.нар. матури не е самоцел. Децата, които постигат забележително високи резултати, не просто владеят материала по математика и по български език и литература до 7 клас. Те могат да решават с лекота сложни задачи под стрес, пишат грамотно и умеят да се изразяват точно.

Целта на курсовете по математика и български език и литература в Академия “Никола Тесла” е изграждане на знания и умения, които ще са полезни цял живот. Матурите след 7-ми клас са повод децата да демонстрират възможностите си. Не случайно най-добрите училища се конкурират да привлекат точно тези деца.

Обучението се води от преподаватели с опит и прекрасно отношение към децата. Доротея Николова умее да превърне обучението по български и литература в разговор за ценности, добродетели и нравствени дилеми, да покаже красотата на езика, неговото богатство и вътрешна хармония. Анета Манолова учи децата да преодоляват препятствията пред себе си, дори когато отговорът на задачите не е очевиден.

Техни ученици ежегодно демонстрират убедително знанията си и се представят блестящо на националното външно оценяване след седми клас (НВО).

Къща музей "Иван Вазов" - гр.София

Докосването до шедьоврите на българската литература – до красотата на любовта, омаята от възхитителната българска природа и език, срещата с подвига на трудолюбието, с възрожденския дух и националните идеали дават на младежите нови хоризонти. Затова ние не само ще прочетем с тях “Неразделни”, “Хубава си, моя горо”, “Радини вълнения”, “На прощаване”, “Една българка”, ние ще ги заведем да видят на място, да чуят и усетят възпятото в творбите на класиците на българската литертура. 

Програмата включва четири “пробни матури”  и четири неделни пътешествия по следите на героите и техните създатели – подарък от Академия “Никола Тесла” за най-любознателните младежи и девойки от курса по български език и литература.

 

Математика и
български език и литература
по 2 астрономически часа на седмица
индивидуално

V клас и VI клас

Обучението се провежда
един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 деца)
два астрономически часа подготовка по математика и
два астрономически часа подготовка по български език и литература.

Обучението поставя стабилни основи чрез
системна, индивидуална подготовка.
Учим децата да учат.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 40 лв / астрономически час

МАТЕМАТИКА: 320 лв / месец

Български език и литература: 320 лв / месец

Математика и български език и литература: 580 лв / месец

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


Вторник до петък
занимания по индивидуален график

V клас Математика - 2 астрономически час
Български език и литература - 2 астрономически час

VI клас Математика - 2 астрономически часа
Български език и литература - 2 астрономически часaсъбота 04.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч., индивидуална консултация: 12:00 ч. – 13:00 ч.събота 11.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч., индивидуална консултация: 12:00 ч. – 13:00 ч.


събота от 08:00 ч. до 10:00 ч.събота от 10:30 ч. до 12:30 ч.събота от 13:30 ч. до 15:30 ч.събота от 16:00 ч. до 18:00 ч.


събота от 08:00 ч. до 10:00 ч.събота от 10:30 ч. до 12:30 ч.събота от 13:30 ч. до 15:30 ч.събота от 16:00 ч. до 18:00 ч.


вторниксрядачетвъртъкпетък


понеделниквторниксрядачетвъртъкпетък

Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с родителите на всяко дете.


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни