Български език и математика за отличници

за ученици от 6 клас

01.X.2023 - 30.VI.2024

БЕЛ и Математика
за 6 клас
за 6++

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Литература и
език

Литературата ни учи да чувстваме и мечтаем, да съпреживяваме и преосмисляме чуждите радости и болки, да преоткриваме света и световните култури. Учи ни да бъдем добри, да виждаме красивото, да негодуваме от несправедливостите и да ценим човечността, любовта, храбростта, всеотдайността, дава ни пример и сили да следваме идеали и да сбъдваме мечтите си.

Понякога на децата им трябва малко, но навреме,

за да направят уверено следващата стъпка в живота си

Матурите след 7 клас не са трудни. Учителите съвестно и системно подготвят децата, за да ги преминат успешно. Статистиката показва, че почти няма провален ученик, а отличниците с лекота ги преминават с резултати над 5.50 или 77 точки. Но тези 77 точки не винаги стигат за прием в желаното училище. 

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати на матурата в 7 клас

Подготовката за националното външно оценяване (НВО) или т.нар. матури не е самоцел. Децата, които постигат забележително високи резултати, не просто владеят материала по математика и по български език и литература до 7 клас. Те могат да решават с лекота сложни задачи под стрес, пишат грамотно и умеят да се изразяват точно.

Целта на курсовете по математика и български език и литература в Академия „Никола Тесла“ е изграждане на знания и умения, които ще са полезни цял живот. Матурите след 7-ми клас са повод децата да демонстрират възможностите си. Не случайно най-добрите училища се конкурират да привлекат точно тези деца.

Обучението се води от преподаватели с опит и прекрасно отношение към децата. Доротея Николова умее да превърне обучението по български и литература в разговор за ценности, добродетели и нравствени дилеми, да покаже красотата на езика, неговото богатство и вътрешна хармония. Анета Манолова учи децата да преодоляват препятствията пред себе си, дори когато отговорът на задачите не е очевиден.

Техни ученици ежегодно демонстрират убедително знанията си и се представят блестящо на националното външно оценяване след седми клас (НВО).

Екипът

Докосването до шедьоврите на българската литература – до красотата на любовта, омаята от възхитителната българска природа и език, срещата с подвига на трудолюбието, с възрожденския дух и националните идеали дават на младежите нови хоризонти. Затова ние не само ще прочетем с тях „Неразделни“, „Хубава си, моя горо“, „Радини вълнения“, „На прощаване“, „Една българка“, ние ще ги заведем да видят на място, да чуят и усетят възпятото в творбите на класиците на българската литертура. 

Програмата включва четири „пробни матури“  и четири неделни пътешествия по следите на героите и техните създатели – подарък от Академия „Никола Тесла“ за най-любознателните младежи и девойки от курса по български език и литература.

 

МАТЕМАТИКА и БЕЛ
по 2.5 астрономически часа на седмица
1.5 часа в понеделниик - в група
+
1 час на седмица - индивидуално

Пробни матури
през XII.2023 и III, IV и V.2024

Неделни литературни пътешествия

VI клас

Обучението се провежда

един път в ПЕТЪК в група до 6 деца
за 2 учебни часа часа математика и 2 учебни часа български език и литература
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 деца)
един астрономически час подготовка по математика и
един астрономически час подготовка по  български език и литература.

Пробни матури по двете дисциплини – декември, март, април и май.

Неделни литературни пътешествия (по желание) –
октомври, ноември, януари и февруари.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 45 лв / астрономически час индивидуално
25 лв / академичен час в група

Цена математика: 380 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена БЕЛ: 380 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена математика и БЕЛ: 660 лв / месец за 16 часа в група + 8 часа индивидуално / месец

 

Пробните матури и неделните пътешествия са силно препоръчителни,
но не са задължителни.  Те са подарък от екипа на
Академията към нашите възпитаници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


Понеделник до четвъртък
занимания по индивидуален график

VI клас Математика - 1 астрономически час
Български език и литература - 1 астрономически час

Петък - VI клас
08:30 - 10:00 Български език и литература Математика
10:15 - 11:45 Математика Български език и литература
14:15 - 15:45 Български език и литература Математика
16:00 - 17:30 Математика Български език и литература


Неделя - VI клас

Литературни пътешествия и градски екскурзии октомври, ноември, януари, февруари
Пробни матури Математика и БЕЛ декември, март, април, май  събота 09.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч.направена е индивидуална консултация с преподавател


  петък от 08:30 ч. до 10:00 ч.петък от 10:15 ч. до 11:45 ч.петък от 14:15 ч. до 15:45 ч.петък от 16:00 ч. до 17:30 ч.


  петък от 08:30 ч. до 10:00 ч.петък от 10:15 ч. до 11:45 ч.петък от 14:15 ч. до 15:45 ч.петък от 16:00 ч. до 17:30 ч.


  понеделниквторниксрядачетвъртък


  понеделниквторниксрядачетвъртък

  Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с родителите на всяко дете. Заниманията стартират на 2 октомври.


  беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

  Съгласявам се с политиката за защита на личните данни