Български език и математика за отличници

за ученици 7 клас гр. София

15 септември - 15 юни

БЕЛ и Математика
за 7 клас
за 6++

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Литература и
език

Литературата ни учи да чувстваме и мечтаем, да съпреживяваме и преосмисляме чуждите радости и болки, да преоткриваме света и световните култури. Учи ни да бъдем добри, да виждаме красивото, да негодуваме от несправедливостите и да ценим човечността, любовта, храбростта, всеотдайността, дава ни пример и сили да следваме идеали и да сбъдваме мечтите си.

Понякога на децата им трябва малко, но навреме,

за да направят уверено следващата стъпка в живота си

Матурите след 7 клас не са трудни. Учителите съвестно и системно подготвят децата, за да ги преминат успешно. Статистиката показва, че почти няма провален ученик, а отличниците с лекота ги преминават с резултати над 5.50 или 77 точки. Но тези 77 точки не винаги стигат за прием в желаното училище. 

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати на матурата в 7 клас

Подготовката за националното външно оценяване (НВО) или т.нар. матури не е самоцел. Децата, които постигат забележително високи резултати, не просто владеят материала по математика и по български език и литература до 7 клас. Те могат да решават с лекота сложни задачи под стрес, пишат грамотно и умеят да се изразяват точно.

Целта на курсовете по математика и български език и литература в Академия „Никола Тесла“ е изграждане на знания и умения, които ще са полезни цял живот. Матурите след 7-ми клас са повод децата да демонстрират възможностите си. Не случайно най-добрите училища се конкурират да привлекат точно тези деца.

Обучението се води от преподаватели с опит и прекрасно отношение към децата. Доротея Николова умее да превърне обучението по български и литература в разговор за ценности, добродетели и нравствени дилеми, да покаже красотата на езика, неговото богатство и вътрешна хармония. Анета Манолова учи децата да преодоляват препятствията пред себе си, дори когато отговорът на задачите не е очевиден.

Техни ученици ежегодно демонстрират убедително знанията си и се представят блестящо на националното външно оценяване след седми клас (НВО).

Литературни пътешествия 2022

Докосването до шедьоврите на българската литература – до красотата на любовта, омаята от възхитителната българска природа и език, срещата с подвига на трудолюбието, с възрожденския дух и националните идеали дават на младежите нови хоризонти. Затова ние не само ще прочетем с тях „Неразделни“, „Хубава си, моя горо“, „Радини вълнения“, „На прощаване“, „Една българка“, ние ще ги заведем да видят на място, да чуят и усетят възпятото в творбите на класиците на българската литертура. 

Програмата включва четири „пробни матури“  и четири неделни пътешествия по следите на героите и техните създатели – подарък от Академия „Никола Тесла“ за най-любознателните младежи и девойки от курса по български език и литература.

 

VII клас

МАТЕМАТИКА и БЕЛ
по 3 астрономически часа на седмица
2 часа в събота - в група
+
1 час на седмица - индивидуално

Пробни матури
през декември, март, април и май

Четири литературни пътешествия

Обучението се провежда

един път в ПЕТЪК или СЪБОТА в група до 8 деца
за 2 астрономически часа математика и 2 астрономически часа български език и литература
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 , 2 или 3 деца)
един астрономически час подготовка по математика и
един астрономически час подготовка по  български език и литература.

Пробни матури по двете дисциплини – декември, март, април и май.

Литературни пътешествия – изнесени обучения (по желание) –
октомври, ноември, януари и май.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 50 лв / астрономически час индивидуално
35 лв / астрономически час в група

Цена математика: 480 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена БЕЛ: 480 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена математика и БЕЛ: 840 лв / месец за 16 часа в група + 8 часа индивидуално / месец

 

Пробните матури и литературните пътешествия са силно препоръчителни,
но не са задължителни.  Те са подарък от екипа на
Академията към нашите възпитаници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


Вторник до петък
занимания по индивидуален график

VII клас Математика - 1 астрономически час
Български език и литература - 1 астрономически час

Петък или събота - групи VII клас
08:00 - 10:00 Български език и литература Математика
10:30 - 12:30 Математика Български език и литература
13:30 - 15:30 Български език и литература Математика
16:00 - 18:00 Математика Български език и литература


Неделя - VII клас

Литературни пътешествия октомври, ноември, януари, февруари
Пробни матури Математика и БЕЛ декември, март, април, май
  17.06: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч.19.06: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч.детето е ученик на академията и продължава обучението синаправена е индивидуална консултация


  петък преди училище (преди 12:30 ч.)петък след училище (след 14:30 ч.)събота от 08:00 ч. до 10:00 ч.събота от 10:30 ч. до 12:30 ч.събота от 13:30 ч. до 15:30 ч.събота от 16:00 ч. до 18:00 ч.


  петък преди училище (преди 12:30 ч.)петък след училище (след 14:30 ч.)събота от 08:00 ч. до 10:00 ч.събота от 10:30 ч. до 12:30 ч.събота от 13:30 ч. до 15:30 ч.събота от 16:00 ч. до 18:00 ч.


  вторниксрядачетвъртък


  вторниксрядачетвъртък

  Окончателният график на групите и индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с родителите на всяко дете.


  беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

  Съгласявам се с политиката за защита на личните данни