Български език и математика за отличници

за ученици 8 или 9 клас гр. София

01.X.2023 - 30.VI.2024

БЕЛ и Математика
за 8 и за 9 клас
за 6++

Осми и девети клас не са време за губене.

Времето на децата ни е безценно и трябва да се ползва ефективно, особено във възрастта на бурно израстване и търсене на собствения житейски път. Системното обучение по двата основополагащи предмета (българския език и литература и математика) дава спокойствие и най-добри резултати, но изисква постоянство.

Добрата подготовка за НВО след 7-и клас е основа, върху която трябва да се гради. Материалът по български език и литература и математика в осми и девети клас е важен не само за НВО след 10-и клас, той е неразделна част от образованието на младежите и девойките. Даваме им стабилна основа, върху която могат да стъпят при подготовката си за държавните зрелостни изпити след 12-и клас и при кандидатстването си в университет в България или по света.   

Матурата в 10 клас не е критична, тя е само още една възможност на най-добрите да покажат какво знаят и могат като естествен междинен индикатор за старанието и отношението на младежите и девойките към собственото им образование.

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Литература и
език

Литературата ни учи да чувстваме и мечтаем, да съпреживяваме и преосмисляме чуждите радости и болки, да преоткриваме света и световните култури. Учи ни да бъдем добри, да виждаме красивото, да негодуваме от несправедливостите и да ценим човечността, любовта, храбростта, всеотдайността, дава ни пример и сили да следваме идеали и да сбъдваме мечтите си.

За VIII и за IX клас

МАТЕМАТИКА и БЕЛ
по 3 астрономически часа на седмица
2 ч. в група и 1 ч. - индивидуално

Пробни матури
през XII.2023 и III, IV и V.2024

Обучението се провежда

един път в седмицата в група до 6 участници
за 2 астрономически часа математика и 2 астрономически часа български език и литература
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 участници)
един астрономически час подготовка по математика и
един астрономически час подготовка по  български език и литература.

Пробни матури по двете дисциплини – декември, март, април и май.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 40 лв / астрономически час индивидуално
25 лв / астрономически час в група

Цена математика: 360 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена БЕЛ: 360 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена математика и БЕЛ: 660 лв / месец за 16 часа в група + 8 часа индивидуално / месец

 

Пробните матури са силно препоръчителни,  но не са задължителни. 
Те са подарък от екипа на
Академията към нашите възпитаници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


Понеделник до петък
занимания по индивидуален график

VIII или IX клас Математика - 1 астрономически час
Български език и литература - 1 астрономически час

Понеделник - VIII или IX класс
14:30 - 16:30 Български език и литература Математика
16:45 - 18:45 Математика Български език и литература
Петък - VIII или IX клас
08:00 - 10:00 Български език и литература Математика
10:15 - 12:15 Математика Български език и литература

Неделя

Пробни матури Математика и БЕЛ декември, март, април, май

  събота 09.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч.петък 22.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч.направена е индивидуална консултация


  петък (преди училище) от 08:00 ч. до 10:00 ч.петък (преди училище) от 10:15 ч. до 12:15 ч.понеделник (след училище) от 14:30 ч. до 16:30 ч.понеделник (след училище) от 16:45 ч. до 18:45 ч.


  петък (преди училище) от 08:00 ч. до 10:00 ч.петък (преди училище) от 10:15 ч. до 12:15 ч.понеделник (след училище) от 14:30 ч. до 16:30 ч.понеделник (след училище) от 16:45 ч. до 18:45 ч.


  понеделниквторниксрядачетвъртъкпетък


  понеделниквторниксрядачетвъртъкпетък

  Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с младежите, девойките и техните родители.


  беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

  Съгласявам се с политиката за защита на личните данни