Програмиране свободен стил

Младежи и девойки до 15 години

Майсторски клас

C++


обектно-ориентирано програмиране със SDL2
7.IX.2021 (вторник) - 11.IX.2021 (събота)

Участниците в обучението не заплащат такси

Таксите за обучение на всички участници в майсторския клас
са дарени от Кирил Господинов

В майсторския клас могат да се включат младежи и девойки от 12 до 15 години от цяла България. Участието изисква отлични знания по фунционално програмиране със C++ – типове данни, условни оператори, цикли, масиви и функции. Заниманията започват с обучение по обектно-ориентирано програмиране и продължават с разработване на проект Geometry Wars с помощта на  графичната библиотека SDL2. Обучението надгражда и знанията по алгебра, геометрия и физика.

Заниманията са по четири астрономически часа на ден – от вторник (7 септември) до събота (11 септември) включително и се провеждат онлайн в Discord. Общата продължителност е 20 астрономически часа.

 

Академия “Никола Тесла” изказва оргомната си признателност към Кирил Господинов, благодарение на когото този майсторски клас се превърна от мечта в реалност. Неговият щедър жест покрива всички разходи по организиране и провеждане на обучението, включително таксите на участниците!

 

Кандидатите за майсторския клас трябва да докажат знанията си по С++ като решат шест  задачи за 24 часа и представят свой проект.  Проектът трябва да е написан на С++. Той може да е разработван самостоятелно или в екип, но кандидатът задължително трябва да може да отговаря на въпроси, свързани с кода на целия проект. Мащабът на проекта не е от критично значение. Важна е креативността, оригиналността и умението на кандидата да използва свободно C++ за решаване на разнородни типове задачи.

Първенците от майсторския клас ще получат стипендии за обучение
в Академия “Никола Тесла” през новата учебна година.

 

майсторски клас по С++

от 7 семптември до 11 септември
от 9:00 до 13:00 часа


КАНДИДАТСТВАНЕ

от 06 юни до 01 септември 2021
 
шест ЗАДАЧИ

задачите се получават в
предварително определен по телефона ден и час
и кандидатът разполага с  24 часа, за да изпрати оригинални решения

 
 
ЛИЧЕН ПРОЕКТ на С++
КАНДИДАТИТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТ, РАЗРАБОТЕН ОТ ТЯХ ИЗВЪН
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ,
ПРИДРУЖЕН С ОПИСАНИЕ

 

Формуляр за кандидатстване


ДаНе


работим заеднобеше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевидях билбордвсички знаят за академията!

Приемам условията за подбор на кандидатите и организацията за провеждане на майсторски клас по програмиране на С++ (септември 2021)

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни