Математика за отличници

за ученици от 3 и 4 клас гр. София

01.X.2021 - 15.VI.2022

Математика за
3 и 4 клас

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Понякога на децата им трябва малко, но навреме,

за да направят уверено следващата стъпка в живота си

Специализираните изпити по математика и състезанията от календара на МОН изискват допълнителна, система подготовка. Учителите съвестно и системно подготвят децата по материала до 4 клас, но това не е достатъчно за отлично представяне на градско и национално ниво. Допълнително, децата имат нужда от увереност в собствените им сили, за да могат да покажат най-доброто от себе си дори в стресова състезателна или изпитна среда.

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати

на състезанията и изпитите в 3-ти и 4-ти клас

Подготовката за кандидатстване в математически училища след 4 клас  не е самоцел. Децата, които постигат забележително високи резултати, не просто владеят материала по математика до 4-ти клас. Те могат да решават с лекота сложни задачи под стрес.

Целта на курсовете по математика в Академия “Никола Тесла” е изграждане на знания и умения, които ще са полезни цял живот. Изпитите и състезанията в 4-ти клас са повод децата да демонстрират възможностите си.

 

Не случайно най-добрите училища се конкурират да привлекат точно тези деца.

Обучението се води от преподаватели с опит и прекрасно отношение към децата. Румяна Иванова е състезател по математика с опит в работата с деца и много отлични резултати.

Нейните ученици демонстрират убедително знанията си и се представят блестящо на обласните кръгове на систезанията от календара на МОН по математика.

III клас и IV клас

МАТЕМАТИКА
по 3 учебни часа на седмица
2 часа в събора - в група
+
1 час на седмица - индивидуално

Пробни изпити
през XII.2021 и III, IV и V.2022

Обучението се провежда един път в СЪБОТА в група до 6 деца
за 2 учебни часа математика
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 деца)
един учебен час подготовка по математика.

Пробни изпити се провеждат през декември, март, април и май.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 40 лв / учебен час индивидуално
20 лв / учебен час в група

Цена математика: 320 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Пробните изпити са силно препоръчителни, но не са задължителни. 
Те са подарък от Академията към нашите възпитаанници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


Вторник до петък
занимания по индивидуален график

III клас Математика - 1 час
IV клас Математика - 1 час

Събота
08:00 - 10:00 Математика


събота от 8:00 ч. до 10:00 ч.


вторниксрядачетвъртъкпетък

Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с родителите на всяко дете.


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни