Български език и математика за отличници

за ученици за 7 клас

летни интензивни курсове

ИНТЕНЗИВНА

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати на матурата в 7 клас

лято 2021

Летните интензивни курсове покриват и надграждат материала до шести клас включително. Заниманията са по 3 астрономически часа (4 академични), от понеделник до петък в продължение на две седмици. Материалът по математика е разделен в два курса – алгебра и геометрия, заради тяхната специфика.

Времето на един летен интензивен курс в Академия “Никола Тесла” се равнява на времето, предвидено от МОН за упражнения на новите знания за целия втори учебен срок на VI клас.

Подготовката за националното външно оценяване (НВО) или т.нар. матури не е самоцел. Децата, които постигат забележително високи резултати, не просто владеят материала по математика и по български език и литература до 7 клас. Те могат да решават с лекота сложни задачи под стрес, пишат грамотно и умеят да се изразяват точно.

Матурите след 7 клас не са трудни. Те са повод децата да демонстрират възможностите си. Неслучайно най-добрите училища се конкурират да привлекат точно тези деца.

Обучението се води от преподаватели с огромен опит и прекрасно отношение към децата. Целта на летните интензивни курсове по математика и български език и литература в Академия “Никола Тесла” е силен и уверен старт на децата в седми клас.

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ЗА VII клас

АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ и БЕЛ

по 3 астрономически часа на ден
от понеделник до петък
две седмици

Обучението се провежда
всеки ден в група до 8 деца – 3 пълни астрономически часа + почивка

 

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ

Математика – курс АЛГЕБРА и курс ГЕОМЕТРИЯ
Български език и литература (БЕЛ)

Обучението е системно. По време на курса децата получават насоки за
индивидуална работа.

 

То гради основите за силен старт в седми клас.

Цена: 600 лв / двуседмичен интензивен курс  –
30 астрономически часа обучение

 

При записване на два двуседмични курса Академията отпуска 100 лв стипендия.
При записване на трите курса – Академията отпуска 220 лв стипендия.

 

Стипендиите целят да поощрят най-ученолюбивите деца.
Няма да им е лесно.
За нас е важно децата да се развиват и да успяват, затова правим всичко по силите си,
за да ги насърчаваме и да съдействаме на семействата, които ги подкрепят
в пътя им към знанието.

 

Специални условия за братя и сестри.


ГРАФИК НА ЛЕТНИТЕ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ
05 юли - 16 юли 09:00 - 12:30 Алгебра -
13:30 - 17:00 Геометрия Български език и литература

19 юли - 30 юли 09:00 - 12:30 Геометрия -
13:30 - 17:00 Алгебра Български език и литература

30 август - 10 септември 09:00 - 12:30 Алгебра -
13:30 - 17:00 Геометрия Български език и литература


05 юли – 16 юли – 09:00 ч. до 12:30 ч.19 юли – 30 юли – 13:30 ч. до 17:00 ч.30 август – 10 септември – 09:00 ч. до 12:30 ч.


05 юли – 16 юли – 13:30 ч. до 17:00 ч.19 юли – 30 юли – 09:00 ч. до 12:30 ч.30 август – 10 септември – 13:30 ч. до 17:00 ч.


05 юли – 16 юли – 13:30 ч. до 17:00 ч.19 юли – 30 юли – 13:30 ч. до 17:00 ч.30 август – 10 септември – 13:30 ч. до 17:00 ч.


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

Приемам организацията на присъственото обучение в Академията в условия на COVID-19

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни