Състезателна информатика с

проф. Красимир Манев

С++
Алгоритми
състезателни задачи

Състезателно програмиране

с проф. Красимир Манев

Проф. Красимир Манев е безспорен авторитет в света на състезателната информатика със световно признание.

 

Под негово ръководство студентските отбори на Софийския университет стигат четири пъти до Финалите на Международната студентска олимпиада по програмиране (ACM ICPC). Повече от 20 години е член, а от 1998 до 2002 и Председател на Националната комисия за олимпиадите по информатика за ученици. Многократно е ръководител на Националния отбор на България за Международната олимпиада по информатика.


Проф. Манев е прекрасен човек и преподавател, който оставя трайна ярка следа в съдбите на студентите и учениците си.

Той е сред създателите и първи Президент на Европейската юношеска олимпиада по Информатика, съосновател на Републиканска студентска олимпиада по програмиране (наследник на Муждууниверситетския турнир по програмиране), Президент на Международната олимпиада по информатика (2014-2017) и  дългогодишен член на нейния Международен комитет.

Състезателна информатика

3 учебни часа програмиране

4 астрономически часа състезателни задачи

Курсът е насочен САМО към ученици със сериозен, дългосрочен интерес към състезателната информатика.

Заниманията са два пъти в седмицата –
сряда (програмиране) и събота (състезателни задачи).

Според правилата на Международната олимприада по информатика,
няма долна граница при записване на участниците. Ние насърчаваме участието на деца 3-6 клас.

Цена: 420 лв / месец

Академията предоставя стипендии на победителите в национални състезания!

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
- - 9:00 - 11:30 - - 9:00 - 13:00
- - 14:30 - 17:00 - - 14:00 - 18:00
- - 18:30 - 21:00 - -сряда от 9:00 ч. до 11:30 ч.сряда от 14:30 ч. до 17:00 ч.сряда от 18:30 ч. до 21:00 ч.


събота от 9:00 ч. до 13:00 ч.събота от 14:00 ч. до 18:00 ч.


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Красимир Манев!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни