Програмиране свободен стил

за напреднали

С++
Обекти и шаблони
Архитектури

Стабилните основи позволяват дългосрочно професионално развитие. Уменията да боравим майсторски с езика изискват владеене на сложни езикови и логически конструкции, познаване на добрите практики и много, много опит. А опитът се трупа с упражнения.

Оптимизации. Разработване на приложни програми. Обработка на данни. Реализация на бизнес логика.
Архитектури на системи за съхранение и обработка на информация. Професионално програмиране!

КУРСОВЕТЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ РАБОТЯТ ЗА

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛОЖНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ

И УМЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ

Курсовете от серията “Програмиране за напреднали” съчетават обучение по езика за програмиране C++ с обучение по обектно-ориентирано програмиране и архитектури на софтуерни системи. Ние използваме С++, за да демонстрираме основните принципи в ООП и софтуерните архитектури. Серията от курсове включва учебна реализация на класически шаблони за дизайн, както и базови архитектурни решения.

В края на серията курсове “Програмиране за напреднали” участниците ще могат сами да проектират и реализират системи, които решават приложни задачи чрез подходящи йерархии от класове.      

Школа за напреднали

3 учебни часа, един път в седмица

Пробен тест за определяне на ниво.

Групи до 10 души. Индивидуално отношение, професионален подход, стабилни знания.

Нива – B1 (за напреднали) и B2 (за усъвършенстващи езика).

Матриали, съобразени с възрастта и мотивацията!

Цена: 70 лв / седмица или 240 лв / месец

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
- - - 9:00 - 11:30 - 9:00 - 11:30
- 14:30 - 17:00 - - - -
- 18:30 - 21:00 - 18:30 - 21:00 - -


ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъбота


9:00 – 11:3010:30 – 13:00 (събота)14:00 – 16:30 (събота)14:30 – 17:0015:15 – 17:45 (понеделник)18:30 – 21:00


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за академията!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни