fbpx

Програмиране свободен стил

за напреднали

С++
Обекти и шаблони
Архитектури


ЗАПИСВАНЕ

Стабилните основи позволяват дългосрочно професионално развитие. Уменията да боравим майсторски с езика изискват владеене на сложни езикови и логически конструкции, познаване на добрите практики и много, много опит. А опитът се трупа с упражнения.

Оптимизации. Разработване на приложни програми. Обработка на данни. Реализация на бизнес логика.
Архитектури на системи за съхранение и обработка на информация. Професионално програмиране!

КУРСОВЕТЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ РАБОТЯТ ЗА

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛОЖНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ

И УМЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ

Курсовете от серията „Програмиране за напреднали“ съчетават обучение по езика за програмиране C++ с обучение по обектно-ориентирано програмиране и архитектури на софтуерни системи. Ние използваме С++, за да демонстрираме основните принципи в ООП и софтуерните архитектури. Серията от курсове включва учебна реализация на класически шаблони за дизайн, както и базови архитектурни решения.

В края на серията курсове „Програмиране за напреднали“ участниците ще могат сами да проектират и реализират системи, които решават приложни задачи чрез подходящи йерархии от класове.      

МЕСТАТА ЗА ОГРАНИЧЕНИ