Обучение през целия живот

курсове за напреднали

Съвременни тенденции и развитие на С++
Изкуствен интелект и обучение на езикови модели за С++

Езикът за програмиране С++ е един от най-успешните с повече от 6 милиона професионални потребители по цял свят. Успехът му се дължи на целенасочените усилия на С++ Standard Committee, насочени към разширяване и допълване на възможностите му

Курсът „Съвременни тенденции и развитие на C++“ проследява еволюцията на езика и запознава участниците както с последните нововъведения, така и с актуалните предложенията за бъдещи допълнения и изменения. Участието в курса изисква професионално ниво на владеене на С++ (2017), което се демонстрира на диагностичен тест.

Курсът „Изкуствен интелект и обучение на езикови модели за C++“ е научно-приложен. Той дава възможност на курсистите да се запознаят със съществуващите големи езикови модели, разработени за естествени езици, и да изследват приложението им към един конкретен формален език – C++. Курсът включва изучаване на съвременните средства за създаване и обучение на невронни мрежи и изследване на възможностите им за генериране на код на С++.

НАПРЕДНАЛИ

Участие в курсовете - след диагностичен тест
за ниво на владеене на С++

Обучението се провежда

два път в седмицата в група
за 5 академични часа (8:00 – 13:30 с две почивки).

„Съвременни тенденции и развитие на C++“ – вторник
„Изкуствен интелект и обучение на езикови модели за C++“ – четвъртък

+
Диагностични нива: май, октомври и януари.

Курсове се провеждат през трите академични семестъра:

летен: юни-юли, есенен: ноември-декември и пролетен: февруари-март.

Обучението е системно.

Присъствието – задължително!

Всеки от курсовете е с продължителност от 60 академични часа.

Цена : 1500 лв за курс от 60 академични часа

Цена за при записване на двата курса: 2500 лв

Диагностични тестове: 15 и 29 октомври 2023 г. (след предварителна регистрация)

 


  Съвременни тенденции и развитие на C++Изкуствен интелект и обучение на езикови модели за C++


  летен: юни-юлиесенен: ноември-декемврипролетен: февруари-март


  ДаНе


  ДаНе


  работим заеднобеше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевидях билбордвсички знаят за академията!

  Съгласявам се с политиката за защита на личните данни