COMPUTER STUDIES

Гимназиално извънкласно обучение
 
на английски език

С++
роботика & AI
web & MOBILE APPS

кандидатствай за стипендия

до 30 октомври 2019

Програмата е насочена към ученици от всички гимназии. Курсовете се провеждат извънучебно време (понеделник, сряда и петък – според смяната на учениците). Подготовката покрива двете основни направления, необходими за бъдещето професионално развитие в сферата на информационните технологии – задълбочени познания в областта на компютърните системи и програмирането и отлично владеене на терминологията, лексиката и професионалния жаргон на специализирания английски език за ИТ бранша.

ПОРТФОЛИО ОТ ПРОЕКТИ

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ИТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Целта на програмата Computer Studies е да подготви младежите за кандидатстване във всички специалности на висшето образование, свързани с компютърните науки, информатиката и информационните технологии и да им даде силен професионален старт.

В програмата се приемат ученици от 8, 9 и 10 клас от всички училища.

Обучението е присъствено, извънкласно. Дисциплините се четат модулно, интензивно и всяка е с продължителност един месец. Всеки модул приключва с представяне на самостоятелна задача или екипен проект и писмен изпит. Първите три години са посветени на активно изучаване на основополагащите дисциплини. През четвъртата младежите реализират собствен start-up проект, а обучението преминава в ежеседмична менторска програма, съобразена с нуждите на всеки конкретен екип и проект. Паралелно с този проект младежите се подготвят за явяване на изпит за сертификат COMPTIA А+  за компютърни умения и сертификат CPE или  TOEFL за английски език.

COMPUTER STUDIES

6 учебни часа лабораторни занимания
2 x 2 учебни часа IT английски език
на седмица

First year

Autumn / IT English B2+

Procedural Programming
Algorithms – part 1
Computer Architecture
Operating Systems

Spring / IT English C1

Object-oriented Programming
Algorithms – part 2
Applied Mathematics for Computing
Electronics and Robotics

Second year

Autumn / IT English C1

Data Structures
Design Patterns
Network Technologies
Hardware Design

Spring / IT English C1

Software Architectures
Databases (SQL and NoSQL)
Web Programming Languages
Cryptography and Security

Third year

Autumn / IT English C1

Web Applications
Mobile Applications
Cloud Solutions
Software Quality

Spring / IT English C1

Personal Software Process – PSP
(Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University)
Software Optimization
Embedded Solutions
Artificial Intelligence and Machine Learning

Fourth year

IT English C2 / Certificate prep 

Start-up project

понеделник - 8:00 - 12:30 Computer Labs
сряда, петък - 11:00 - 12:30 IT English

понеделник, сряда - 14:00 - 15:30 IT English
петък - 14:00 - 18:30 Computer Labs

Цена: 600 лв / месец

За повече информация 

и записване


    преди обяд (понеделни – Computer Labs, сряда и петък – IT English)след обяд (понеделни, сряда – IT English, петък – Computer Labs)


    беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитечух по радиото

    Моля за допълнителна информация относно възможностите за стипендия:

    Съгласявам се с политиката за защита на личните данни