fbpx

Програмиране свободен стил

С++
Алгоритми
Структури от данни

ЗАПИСВАНЕ

Откакто се помним, хората създават нови машини и устройства, които правят живота по-добър и лесен. Живеем в дни на ежечасна глобална дигитална трансформация. Един ден нашите деца ще бъдат активна част от нея. За да успяват в свят, доминират от технологиите, те трябва да разбират основополагащите принципи, които са заложени във всяко дигитално устройство. Това разбиране ще им помага да се развиват в крак с динамичното време, в което ще живеят.

ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ КУРСОВЕ помагат на децата

да разбират принципите на работа

на дигиталните устройства.

Курсовете от серията „Основи на програмирането“ съчетават обучение по езика за програмиране C++ с обучение по компютърна техника. Ние използваме С++, за да демонстрираме принципите на работа на компютрите. Езикът позволява различни нива на абстракция и е подходящ дидактичен инструмент. Серията курсове включва учебна реализация на ключови алгоритми и структури от данни. Тук се сблъскваме с класически предизвикателства, обсъждаме проблеми и търсим нови и нови решения.

В края на серията курсове „Основи на програмирането“ децата ще могат сами да съставят програми, които решават приложни задачи чрез собствени алгоритми върху подходящи структури от данни.      

МЕСТАТА ЗА ОГРАНИЧЕНИ