Програмиране свободен стил

С++
Алгоритми
Структури от данни

Откакто се помним, хората създават нови машини и устройства, които правят живота по-добър и лесен. Живеем в дни на ежечасна глобална дигитална трансформация. Един ден нашите деца ще бъдат активна част от нея. За да успяват в свят, доминират от технологиите, те трябва да разбират основополагащите принципи, които са заложени във всяко дигитално устройство. Това разбиране ще им помага да се развиват в крак с динамичното време, в което ще живеят.

ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ КУРСОВЕ помагат на децата

да разбират принципите на работа

на дигиталните устройства.

Курсовете от серията “Основи на програмирането” съчетават обучение по езика за програмиране C++ с обучение по компютърна техника. Ние използваме С++, за да демонстрираме принципите на работа на компютрите. Езикът позволява различни нива на абстракция и е подходящ дидактичен инструмент. Серията курсове включва учебна реализация на ключови алгоритми и структури от данни. Тук се сблъскваме с класически предизвикателства, обсъждаме проблеми и търсим нови и нови решения.

В края на серията курсове “Основи на програмирането” децата ще могат сами да съставят програми, които решават приложни задачи чрез собствени алгоритми върху подходящи структури от данни.      

Школа за начинаещи

3 учебни часа, един път в седмица

Пробен урок за определяне на ниво.

Групи до 10 деца. Индивидуално отношение, професионален подход, стабилни знания.

Нива – А1 (за напълно начинаещи) и А2 (за деца с базови познания).

Материали, съобразени с възрастта и мотивацията!

Цена: 60 лв / седмица или 220 лв / месец

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
- - 9:00 - 11:30 - - 9:00 - 11:30
- - - - - 10:30 - 13:00
- - - - - 14:00 - 16:30
- - 14:30 - 17:00 - 14:30 - 17:00 14:30 - 17:30
- - 18:00 - 20:30 - - 18:00 - 20:30


ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъбота


9:00 – 11:3010:30 – 13:00 (събота)14:00 – 16:30 (събота)14:30 – 17:0015:15 – 17:45 (понеделник)18:30 – 21:00


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за академията!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни