Програмиране

c/С++ ТУЕС

8  и 9 клас

От първи стъпки до безспорен професионализъм

Програмните езици, като всеки друг чужд език, се изучават с много търпение и още повече упражнения. Част от гимназистите имат предимството да са започнали занимания с програмиране на С/С++ от ранна детска възраст, всички останали трябва ги настигнат в 8-ми клас. Работа на „различни скорости“ е невъзможна в големи класове. Има риск начинаещите да не успеят да навлязат в материята достатъчно бързо и да не могат да се възползват от знанията на преподавателите в горните класове.

Владеенето на синтаксиса и семантиката на С/С++ без разбиране на принципите, води до хаос в главите на младежите.

Здравите основи са от изключителна важност и заслужават време и внимание. Разнообразните примери, адаптирани към учебния материал и към интересите на младежите им дават възможност да научат особеностите на езика, да напишат стотици редове код, да осмислят принципите на работа на машината и да изследват причинно-следствените връзки в комплексни задачи и мини проекти.

8 клас: сряда 18:00 – 19:30
9 клас: вторник 18:00  – 19:30
*
опреснителен курс 9 клас
12 и 14 септември
9:00 – 12:00 часа
 *
онлайн в Discord
начало:  1 октомври 2022
*
Цени:
Група: 240 лв/месец
Опреснителен курс: 240 лв/ курс
Индивидуален урок: 60лв/час (по график)
Курсът е подходящ за ученици от VIII и IX клас в ТУЕС. Работи се върху текущите задачи, а материалът се взима изпреварващо. Допълнителните задачи са адаптирани към интересите на младежите и дават възможност за творчество.

Групите са до осем участника. Ученици от други гимназии със сходен профил може да се включат в групата след индивидуална консултация с преподавател.

 

Д-р Валентина Иванова е професионален програмист, преподавател с многогодишен опит с младежи и студенти.  Завършила е Техническия университет в София, специалност Компютърни системи и управление със специализация – Софтуерни системи, има защитена докторска степен по Системи с изкуствен интелект.

Преподавателският екип води курсовете по програмиране за младежи на С/С++ вече четвърта година.

Този курс е специално разработен за ученици от ТУЕС и е фокусиран върху специфичните задачи и трудности, които срещат с теорията и практиката.

Допълнително има възможност и за индивидуални занимания.


    обучение през учебната годинаинтензивен опреснителен курс за 9 клас (12 и 14 септември)


    работим заеднобеше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевидях билбордвсички знаят за академията!

    Съгласявам се с политиката за защита на личните данни