НЕДЕЛЕН КУРС ЗА ВЪЗРАСТНИ (18+)

ПИЛОТ НА ДРОН (А1/А3)

София (13.02 - 06.03.2022)

Курсът включва дрон, обучение и сертификация за Дистанционно управляващ пилот (подкатегория А1/А3), съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 за безопасна експлоатация на безпилотни летателни системи (БЛС) в европейското небе (държави-членки на ЕС и на ААБЕС).

Заниманията са четири поредни недели (от 14:00 до 16:30 часа). Обучението се провежда предимно на открито в Борисовата градина, а при нужда и в залите на Академия „Никола Тесла“ на бул. „Цариградско шосе“ №17.

НЕДЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
4 * 2.5 = 1О ЧАСА

присъствено на открито

неделя (13, 20, 27.02 И 06.03.2022)

занимания:  14:00 – 16:30

със записване

Курсът вклювчва теоретична подготовка и много практика. За всеки участник има индивидуален дрон, който, след успешна сертификация, остава за участника. Обучението е подоходящо за пълнолетни.

Превенция на COVID – 19

 1. Групите са до осем участници  и работят с двама преподавателя. При заповед за работа при намален капацитет, групите се разделят на две или три.
 2. За всяка група има осигурен времеви коридор за влизане и излизане. Ръцете и обувките се дезинфекцират при всяко влизане и излизане.
 3. За всяка група е осигурен гардероб и самостоятелна учебна зала.
 4. Всички контактни повърхности в Академията се дезинфекцират преди заниманията на всяка група.
 5. По време на заниманията в учебните зали работи система за дезинфекция на въздуха. Помещенията се проветряват на всеки 90 минути.
 6. Почивките са индивидуални.
 7. Занимание, пропуснато по уважителни причини, се компенсира индивидуално.
 8. Всички преподаватели и служители поддържат валидни Европейски цифрови COVID сертификати.
 9. Превантивните мерки се актуализират своевременно и допълват препоръките на санитарните власти.

Курс Пилот на дрон (А1/А3)

НЕДЕЛЯ
13, 20, 27.02 и 06.03.2022
от 14:00 до 16:30 часа
София, бул. "Цариградско шосе" 17

Заниманията се провеждат предимно на открито в Борисовата градина.

 

Академия „Никола Тесла“ работи при спазване на препоръките и разпоредбите за ограничаване на разпространението на COVID-19, издадени от санитарните власти. В допълнение на тези минимални изисквания са предприети редица мерки за осигуряване на здравословна среда за обучение, съобразени с последните научни изследвания в областта.

Мерките ще се актуализират своевременно.

 

Цена на присъствено обучение в условия на COVID-19 в София: 600 лв

Цената включва дрон, обучение, сертификация (А1/А3)

Цена за двама (с общ дрон) : 800лв


  работим заеднобеше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевидях билбордвсички знаят за академията!

  Приемам организацията на присъственото обучение в Академията в условия на COVID-19

  Съгласявам се с политиката за защита на личните данни