ЛЮБОВТА КЪМ ЗНАНИЕТО Е ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

S.T.E.A.M.

ЗА УЧИТЕЛИ - ГР. СОФИЯ

Продължаващо професионално обучение за учители по S.T.E.A.M. с цел въвеждане на иновативни практики в класните стаи в прогимназиален и гимназиален курс. Индивидуални занимания и консултации с д-р Клавдий Тютюлков.

Обученията са тематични и успешно завършилите получават удостоверение за присъден 1 (един) квалификацонен кредит, според стандартите и изискванията на МОН.мв

До края на календарната 2021 година ще се проведат следните обучения:

  • STEAM – Сензори, физика на сензорите и нашата класна стая – 10 октомври (1 кредит)
  • STEAM – Създаване на мини метеорологична станция – 24 октомври (1 кредит)
  • STEAM – Училищна охранителна система с един контролер – 7 ноември (1 кредит)
  • STEAM – Алтимерър – определяне на надморска височина – 21 ноември (1 кредит)
  • STEAM – Биологични процеси – 5 декември (1 кредит)
Обучението включва 8 академични часа присъствени занимания – неделя от 10:00 до 17:00 часа и 8 академични часа онлайн подготовка и обучение. Записвания – до началото на курса.
 
Цена на курс: 160 лв

 

Курсовете могат да се запишат до шест учатника. Те се провеждат присъствено в залите на Академия “Никола Тесла” при спазване на всички  противоепидемични правила. При нужда, обучението преминава в обучение от разстояние на живо с утвърдения график по стандартната учебна програма през Zoom.

Клавдий Тютюлков превръща училището в сбъдната мечта, а часовете по физика в часове по изобретателност и откривателство. Автор е на множество учебници по природни науки за среден и горен курс и създател на нови и нови опитни постановки. Чрез обучението си по физика Клавдий Тютюлков превръща компютрите в изследователска платформа, а учениците – в откриватели.

 

Клавдий Тютюлков е забележителен човек и прекрасен преподавател, който оставя трайна следа в живота на учениците си. 

Клавдий Тютюлков е легенда сред учениците си. Опитните му постановки са вдъхнали живот на много кабинети по физика в цяла България.

ЗАПИСВАНЕ


STEAM – Сензори, физика на сензорите и нашата класна стая – 10 октомври (1 кредит)STEAM – Създаване на мини метеорологична станция – 24 октомври (1 кредит)STEAM – Училищна охранителна система с един контролер – 7 ноември (1 кредит)STEAM – Алтимерър – определяне на надморска височина – 21 ноември (1 кредит)STEAM – Биологични процеси – 5 декември (1 кредит)

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни

МЕСТАТА ЗА ОГРАНИЧЕНИ