Математика за отличници

за ученици 4 клас гр. Варна

01.X.2021 - 15.VI.2022

Математика
за 4 клас за 6++

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Понякога на децата им трябва малко, но навреме,

за да направят уверено следващата стъпка в живота си

Специализираните изпити по математика и състезанията от календара на МОН изискват допълнителна, система подготовка. Учителите съвестно и системно подготвят децата по материала до 4 клас, но това не е достатъчно за отлично представяне на градско и национално ниво. Допълнително, децата имат нужда от увереност в собствените им сили, за да могат да покажат най-доброто от себе си дори в стресова състезателна или изпитна среда.

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати

на състезанията и изпитите в 4 клас

Подготовката за кандидатстване в математически училища след 4 клас  не е самоцел. Децата, които постигат забележително високи резултати, не просто владеят материала по математика до 4-ти клас. Те могат да решават с лекота сложни задачи под стрес.

Целта на курсовете по математика в Академия “Никола Тесла” е изграждане на знания и умения, които ще са полезни цял живот. Изпитите и състезанията в 4-ти клас са повод децата да демонстрират възможностите си.

 

Не случайно най-добрите училища се конкурират да привлекат точно тези деца.

Обучението се води от преподаватели с опит и прекрасно отношение към децата. Елена Димитрова е преподавател по математика с огромен опит и много отлични резултати.

Нейните ученици ежегодно демонстрират убедително знанията си и се представят блестящо на обласните и националните кръгове на систезанията от календара на МОН по математика, статистика и информатика.

IV клас

МАТЕМАТИКА
по 3 учебни часа на седмица
2 часа в неделя - в група
+
1 час на седмица - индивидуално

Пробни изпити
през XII.2021 и III, IV и V.2022

Обучението се провежда един път в НЕДЕЛЯ в група до 6 деца
за 2 учебни часа математика
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 деца)
един учебен час подготовка по математика (през втори учебен срок).

Пробни изпити се провеждат през декември, март, април и май.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

Цена: 40 лв / учебен час индивидуално
20 лв / учебен час в група

Цена математика първи срок: 240лв / месец за 8 часа в група

Цена математика втори срок: 320лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално

Пробните изпити са силно препоръчителни, но не са задължителни. 
Те са подарък от Академията към нашите възпитаанници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


НЕДЕЛЯ
09:00 - 10:30 Математика

Втори срок - вторник до петък
занимания по индивидуален график

IV клас Математика - 1 учебен час


събота 03.10: тест: 09:00 ч. – 9:45 ч., индивидуална консултация: 9:45 ч. – 10:30 ч.не е необходим, направена е индивидуална консултация с преподавател


неделя от 9:00 ч. до 10:30 ч.


понеделниквторниксрядачетвъртъкпетък

Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с родителите на всяко дете.


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни