Български език и математика за отличници

за ученици 7 клас гр. Пловдив

01.X.2021 - 15.VI.2022

БЕЛ и Математика
за 7 клас
за 6++

Математика


Математиката ни учи да мислим, да използваме известното и безспорните закономерности, за да открием нови, неочевидни факти. Учи ни да сме самокритични, внимателни, последователни и прецизни, да разчитаме на фактите и да използваме рационалността си, за да защитим решенията си.

Литература и
език

Литературата ни учи да чувстваме и мечтаем, да съпреживяваме и преосмисляме чуждите радости и болки, да преоткриваме света и световните култури. Учи ни да бъдем добри, да виждаме красивото, да негодуваме от несправедливостите и да ценим човечността, любовта, храбростта, всеотдайността, дава ни пример и сили да следваме идеали и да сбъдваме мечтите си.

Понякога на децата им трябва малко, но навреме,

за да направят уверено следващата стъпка в живота си

Матурите след 7 клас не са трудни. Учителите съвестно и системно подготвят децата, за да ги преминат успешно. Статистиката показва, че почти няма провален ученик, а отличниците с лекота ги преминават с резултати над 5.50 или 77 точки. Но тези 77 точки не винаги стигат за прием в желаното училище. 

Подготовка за най-добрите

за отлични резултати на матурата в 7 клас

VII клас

МАТЕМАТИКА и БЕЛ
по 3 астрономически часа на седмица
2 часа в събота - в група
+
1 час на седмица - индивидуално

Пробни матури
през XII.2021 и III, IV и V.2022

Неделни литературни пътешествия

Обучението се провежда

един път в НЕДЕЛЯ в група до 6 деца
за 2 астрономически часа математика и 2 астрономически часа български език и литература
+
още един път в седмицата – индивидуално (1 или 2 деца)
един астрономически час подготовка по математика и
един астрономически час подготовка по  български език и литература.

Пробни матури по двете дисциплини – декември, март, април и май.

Обучението е системно.

То гради спокойствие и увереност в собствените сили и знания.

 

Входни безплатни диагностични нива и индивидуални консултации
на 12 и 26 септември от 10:00 часа.

Цена: 40 лв / астрономически час индивидуално
20 лв / астрономически час в група

Цена математика: 320 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена БЕЛ: 320 лв / месец за 8 часа в група + 4 часа индивидуално / месец

Цена математика и БЕЛ: 580 лв / месец за 16 часа в група + 8 часа индивидуално / месец

 

Пробните матури  са силно препоръчителни, но не са задължителни. 
Те са подарък от Академията към нашите възпитаанници.

Академията предоставя стипендии за отличилите се ученици!


Вторник до петък
занимания по индивидуален график

VII клас Математика - 1 астрономически час
Български език и литература - 1 астрономически час

Неделя - VII клас
08:00 - 10:00 Български език и литература Математика
10:30 - 12:30 Математика Български език и литература


Събота - бонус занимания


Пробни матури Математика и БЕЛ декември 2021, март, арпил и май 2022неделя 12.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч., индивидуална консултация: 12:00 ч. – 13:00 ч.неделя 26.09: тест: 10:00 ч. – 12:00 ч., индивидуална консултация: 12:00 ч. – 13:00 ч.неделя от 08:00 ч. до 10:00 ч.неделя от 10:30 ч. до 12:30 ч.


неделя от 08:00 ч. до 10:00 ч.неделя от 10:30 ч. до 12:30 ч.


вторниксрядачетвъртъкпетък


вторниксрядачетвъртъкпетък

Окончателният график на индивидуалените занимания ще бъде фиксиран след началото на учебната година след съгласуване с родителите на всяко дете.


беше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевсички знаят за Академия Никола Тесла!

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни