Програмиране свободен стил

ШКОЛА С++ в ПЛОВДИВ

начинаещи

Школите по програмиране на С++ за начинаещи и напреднали деца и младежи ще се провеждат през цялата учебна година (октомври – юни). Заниманията са един път в седмицата по два астрономически часа и половина. Обучението се провежда в залите на Академия „Никола Тесла“ в гр. Пловдив в LEVEL Center на пл. „Съединение“.

един път в седмицата

начинаещи
 
вторник
съобразено със смяната в училище
сутрин: 9:30 – 12:00 часа
следобед: 14:30 – 17:00 часа
 

СЪБОТА
СУТРИН:  10:30 – 13:00 часа

 

пробни уроци – със записване
Школите са подходящи за ученици от III до X клас. Деца извън посочената възраст могат да се включат в школите, след индивидуална консултация с преподавател от Академията.

Заниманията се водят от преподаватели с огромен опит в обучението по програмиране за деца.

В края на учебната година участниците получават сертификат за усвоените знания и умения.

Заниманията са индивидуални. Във всяко от тях може да се  включат най-много шест участника, подбрани според възрастта, знанията и мотивацията след пробен урок. Материалите са адаптирани според нивото им. Използваме успешни иновативни педагогически методи, адекватни на възможностите, интересите и интелекта на съвременните деца.

Школа по програмиране за начинаещи
гр. Пловдив

Два астономически часа и половина
вторник, сряда или събота

Всяко новозаписано дете преминава през индивидуален пробен урок.

Братя и сестри ползват семейна отстъпка.

 

 

Цена на присъствено обучение в Пловдив: 240 лв / месец

Специални условия за братя и сестри.

Стипендии


    Да и продължаваме заедно с подходящо следващо нивоНе и е необходим индивидуален пробен урок


    вторник от 9:30 до 12:00 или от 14:30 до 17:00 (съобразено със смяната в училище)събота 10:30 – 13:00

    Заниманията са съобразени със смените на учениците.


    работим заеднобеше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевидях билбордвсички знаят за академията!

    Съгласявам се с политиката за защита на личните данни