Програмиране свободен стил

ШКОЛА С++ в ПЛОВДИВ

начинаещи

Школите по програмиране на С++ за начинаещи и напреднали деца и младежи ще се провеждат през цялата учебна година (октомври – юни). Заниманията са един път в седмицата по два астрономически часа и половина. Обучението се провежда в залите на Академия “Никола Тесла” в гр. Пловдив в LEVEL Center на пл. “Съединение”.

един път в седмицата

начинаещи

вторник
сутрин: 10:00 – 12:30 часа
следобед: 14:00 – 16:30 часа
 

СЪБОТА
СУТРИН:  10:45 – 13:15 часа

 

пробни уроци
с индивидуално записване
Школите са подходящи за ученици от III до X клас. Деца извън посочената възраст могат да се включат в школите, след индивидуална консултация с преподавател от Академията.

Заниманията са индивидуални. Във всяко от тях може да се  включат най-много шест участника, подбрани според възрастта, знанията и мотивацията след пробен урок. Материалите са адаптирани според нивото им. Използваме успешни иновативни педагогически методи, адекватни на възможностите, интересите и интелекта на съвременните деца.

Заниманията се водят от преподаватели с огромен опит в обучението по програмиране за деца.

В края на учебната година участниците получават сертификат за усвоените знания и умения.

Превенция на COVID – 19

 1. В заниманията участват до шест деца и те работят с един учител.
 2. Родителите посрещат и изпращат децата в двора на Академията.
 3. За всяка група има осигурен времеви коридор за влизане и излизане. Ръцете и обувките се дезинфекцират при всяко влизане и излизане.
 4. За всяка група е осигурен гардероб и самостоятелна учебна зала.
 5. Всички контактни повърхности в Академията се дезинфекцират преди заниманията на всяка група.
 6. Препоръчва се използването на собствен лаптоп. Оборотните лаптопи се използват само от едно дете на ден и се дезинфекцират преди и след ползване.
 7. По време на заниманията в учебните зали работи система за дезинфекция на въздуха. Помещенията се проветряват на всеки 90 минути.
 8. Почивките са индивидуални.
 9. При установяване на случай на заразен от или контактен с болен от COVID-19 в групата (ученик или учител), следващите две седмици заниманията на групата се провеждат дистанционно в Discord групи.
 10. Занимание, пропуснато по уважителни причини, се компенсира индивидуално.
 11. Превантивните мерки се актуализират своевременно и допълват препоръките на санитарните власти.

Школа по програмиране за начинаещи
гр. Пловдив

Два астономически часа и половина
вторник, сряда или събота

Всяко новозаписано дете преминава през индивидуален пробен урок.

Братя и сестри ползват семейна отстъпка.

 

Академия “Никола Тесла” работи при спазване на препоръките и разпоредбите за ограничаване на разпространението на COVID-19, издадени от санитарните власти. В допълнение на тези минимални изисквания са предприети редица мерки за осигуряване на здравословна среда за обучение, съобразени с последните научни изследвания в областта.

Мерките ще се актуализират своевременно.

 

Цена на присъствено обучение в условия на COVID-19 в Пловдив: 240 лв / месец

Специални условия за братя и сестри.

Стипендии


Да и продължаваме заедно с подходящо следващо нивоНе и е необходим индивидуален пробен урок


начинаещи – вторник от 10:00 до 12:30начинаещи – вторник от 14:00 до 16:30начинаещи – събота 10:45 – 13:15

Графикът на заниманията през учебните дни ще бъде уточнен индивидуално между 15 септември и 15 октомври 2021.
Заниманията са съобразени със смените на учениците.


работим заеднобеше ми препоръчанатърсих в Googleвидях във Facebookчух в BG-MAMMAразбрах в Danybonнаучих от новинарски сайтпрочетох във вестницитевидях билбордвсички знаят за академията!

Приемам организацията на присъственото обучение в Академията в условия на COVID-19

Съгласявам се с политиката за защита на личните данни